You are not connected. Please login or register

Politika, közélet, celebek (Erősen moderálva!)

Go down  Üzenet [1 / 1 oldal]

Vendég

avatar
Vendég
Nézetek és nézetek, meg hiszek a tanításnak, amit tolnak az agyakba, vagy hiszek a történészeknek, akik vájkálnak a levélkönyvtárakban. Nézz vissza egy kicsit, hogy miként is tanították az elmúlt rendszerekben a múltat, és olvasgass a mostaniról egy keveset. Érdekes lesz az, hogy mindig az adott kornak megfelelően tálalták a múlt eseményeit, hiszen illeszkednie kellett az akkori időkhöz.

Erről szerintem őket kellene megkérdezni. snicker
Kicsit hatásvadásznak tűnik nekem ez a tanulmány, főleg úgy hogy egy erősen kommunista nemzet gyermeke tollából származik, bár a neve alapján inkább angolnak tűnik. snickerPolitika, közélet, celebek (Erősen moderálva!) N3_zps50e04388
Felhasználó profiljának megtekintése

Vendég

avatar
Vendég
Ez történelem, nem vallási mizériás dolog, mint ahogy azt Te kiolvastad belőle.

Lenin anyai nagyapja ortodox keresztény vallásra áttért zsidó volt,[4] anyai nagyanyja pedig félig volgai német, félig svéd.

A második világháború után Joszef Viszárionovics Dzsugásvili, azaz Sztálin (oroszul: acélból való férfi) jelentős szakadásokért volt felelős a nemzetközi zsidóság köreiben.
Sztálin, az 1953-ban meghalt szovjet diktátor, családja nem tartozott származás szerint Izrael tíz törzséhez, amelyeket az Ókorban az asszírok elűztek, és amelyektől a legtöbb kaukázusi zsidó is származik, hanem portugáliai szefarád-zsidó család sarja volt, akiket száműztek a portugál gyarmatokról. Ezek először a Perzsa Öböl Djuga nevű kis szigetén telepedtek le, ahonnan később a török birodalmon keresztül Georgiába (Grúzia) vándoroltak.
A zsidóknál általános szokás, hogy letelepedésük alkalmával a befogadó lakosság előtt álarc mögé rejtőznek, céljaikat titkolják. Ennek ellenére felismerték Sztálin családjának zsidó származását. Sztálin nevében a Dzsugásvili georgiai nyelven azt jelenti, hogy egy ’zsidó ember fia’. Így hívták azokat a zsidókat, akik a Dzsuga szigetről jöttek, bár georgiai nyelvben egy másik szó: uria jelenti a zsidót.
[Európában a 15. században a spanyolországi zsidók színleg felvették a keresztény vallást és titkos zsidók (marranos) lettek. Legkegyetlenebb üldözőjük a szintén zsidó Torquemada spanyolországi inkvizitor volt, aki embertelen módszereivel a keresztény vallás felvételére kényszerítette őket. Sajnos, ma már Torquemada embertelensége is a kereszténység bűnlajstromát terheli!-tj]
Sztálin családja úgy rejtette el zsidó származását, hogy színleg áttért az ortodox-keresztény vallásra, de titokban zsidók maradtak. Mint tudjuk, Sztálin mielőtt kommunista forradalmár lett, ráadásul még ortodox-keresztény papnevelde tanítványa is volt.
Sztálin első két felesége: Ekaterina Svanidze és Nadezsda Allilujeva (ez utóbbit maga Sztálin gyilkolta meg egy Gleiser nevű zsidóval fenntartott viszonya miatt) kaukázusi zsidó nők voltak, míg a harmadik felesége kazár eredetű Rosa Kaganovics volt, Lazar M. Kaganovics nővére. Kaganovics Sztálin idejében a Politbüró egyik leghatalmasabb tagja volt. [Bakony István: Imperializmus, Kommunizmus és a zsidóság, Párizs, 1969]
Az acélból való férfi Sztálin, akit a zsidók a mai napig zsidógyűlölettel vádolnak, világuralmi szándékai miatt szakadást okozott az egységes nemzetközi zsidóság soraiban.
Kevesen tudják, hogy a Nyugat legnagyobb megbecsülésében részesített ’Uncle Joe’-ja nemcsak a Szovjetunió diktátora volt, de egyben a szovjet zsidóság legfelsőbb rabbi vezetője is, mint ahogy Lenin is viselte ugyanezt a tisztséget. [A mai napig ezt úgy magyarázzák a politikailag helyes történészek, hogy mindezt Sztálin a mérhetetlen zsidógyűlölete miatt tette, holott csupán testvérharc volt a hatalomért. A kommunizmus átmentésének legfontosabb tényezője a széles tömegeket megtévesztő, sokféle formában való megnyilvánulás. – tj]
Lenin halála után a cionista-moszkovita Trockij, Zinovjev és Kemenyev nem akarták Sztálint a szovjet zsidóság és a Szovjetunió legfelsőbb vezetőjeként elismerni. Ez vad harcokat váltott ki, [amit ma „antiszemitizmusként” magyaráznak], amelyek nemcsak a szovjet-oroszországi zsidó hitközségekben okoztak szakadást, hanem a zsidók-irányította kommunista pártban, a kormányzatban, a titkosrendőrségnél és a vörös hadseregben is.
Ami személyes becsvágy, — harc a hatalomért — okozta viszálykodásként kezdődött, az intézményekért folytatott vad küzdelemmel végződött, s ez nem volt előnyös a [cionista] világzsidóság uralmi terveire nézve.
Kemény belső harcok után Sztálinnak sikerült hitsorsosait Zinovjevet, Kamenyevet, Trockijt, Bucharint, Jagodat és követőiket a jólismert módszerekkel halálba küldeni, ugyanakkor zsidók és Sztálin-ellenesek százezreit, jórészt vezetőket gyilkoltak meg a szokásos tarkólövéssel.
A New Yorkban 1931. január 12-én megjelent The Daily Worker, az amerikai Kommunista Párt folyóirata az alább szöveget közölte: Az ‘antiszemita’ Sztálin véleménye az antiszemitizmusról 1931. január 12-én Sztálin így nyilatkozott az amerikai Jewish Telegraphic Agency /JTA/ újságírójának:
„Válaszolva a kérdéseikre: a nemzeti-faji sovinizmus a kannibalizmus korszakából fennmaradt embergyűlölő jellegű hagyomány. Az antiszemitizmus, a kannibalizmusnak egyik legszélsőségesebb és legveszélyesebb formája, és ez a fajvédelmi sovinizmus. Az antiszemitizmus, mint villámhárító eszköz előnyös, mert eltereli a kapitalizmusról a munkásság ütéseit. Az antiszemitizmus veszélyes, mert a munkásságot a helyes út helyett a dzsungel hamis útjára téríti. Ezért a kommunisták, a meggyőződéses internacionalisták az antiszemitizmusnak csak kiengesztelhetetlen és kemény ellenségei lehetnek. A Szovjetunióban elítélik az antiszemitizmust, mint a szovjetrendszer legkomolyabb ellenségét. A Szovjetunió törvényei szerint az aktív antiszemitákat halállal büntetik.”
A nemzetközi zsidóság félt, ugyanakkor nem hagyta magát félrevezetni Sztálin feltűnést keltő kirakatperei által. Hallgatott és Sztálint, legalábbis egyelőre, kedvenc testvérként kezelte.
Sztálin a második világháború alatt szoros kapcsolatba lépett a cionistákkal és Anglia tudtával megkapta a másik titkos-zsidó Franklin Delano Roosevelt beleegyezését Lengyelország kiszolgáltatására. Lengyelországot így árulták el és az ügyet arra használták fel, hogy a német - lengyel összecsapást világháborúvá fejlesszék azzal az ürüggyel, hogy majd megmentik Lengyelország sérthetetlenségét és függetlenségét.
Roosevelt, a Delano híres szefarád-zsidó és a Rosenfeld nevű németországi zsidó családból származott és az utóbbi nevet változtatták át Rooseveltre. A másik titkos zsidó Harry Salomon Truman, aki Roosevelt után az Egyesült Államok elnöke lett. Winston Churchill és Anthony Eden szintén zsidók voltak, akik kiszolgáltatták Közép-Kelet-Európát a szovjet parancsuralomnak. Miközben Sztálin hűséget színlelt a zsidóság világhatalmi törekvései iránt, rendíthetetlen titkos vágya az volt, hogy mihelyt elég erős lesz, fellázad a New Yorkban székelő zsidó világkormány ellen, magát a zsidó nemzet vezérévé és a világ urává teszi, és erőszakkal eltávolítja a zsidó területi hitközségek fennhatóságát. Amit elhallgatnak: Sztálin fanatikus cionista volt. Ő volt az első, aki államként ismerte le Izraelt, és annak az ENSZ-be való felvételét is indítványozta. Midőn zsidó ügynökeinek nem sikerült ezt az államot kellőképpen a saját befolyása alá terelni, támadólag lépett fel Izrael és a cionizmus ellen. A kozmopolita zsidókat pedig, hogy ne kelljen őket nemzetközieknek hívni, egyszerűen elátkozta.
Sztálinnak, a New Yorkban székelő zsidó világkormánnyal való végleges szakítása 1948-ban kezdődött, amikor megparancsolta a félelmetes szovjet titkosrendőrséget vezető zsidóknak és főleg a zsidó Berijának, hogy „minden rabbit és zsidó vezetőt öljenek meg, mivel azok őt, a szovjet-zsidóság és a kelet-európai csatlósállamok zsidóságának egyetlen jogszerű vezérét elárulták.”
Sztálin a Szovjetunió és a csatlósállamok kormányzati állásaiban lévő zsidók ezreit ölette meg, és azokat olyan zsidókkal helyettesítette, akikről feltételezte, hogy hűségesek lesznek hozzá.
A kozmopolitáknak, a new yorki zsidó világparancsnokság híveinek titkos főnöke Bernard Baruch volt, aki az USA minden elnökének – Wilsontól Kennedyig! – titkos tanácsadója volt. [Aki ezekről többet szeretne tudni, olvassa el Louis Bielsky külföldre menekült lengyel hazafi „A szovjet-izraeli fogó megfojtja az arabokat” c. művét.]
A Hidegháború
A nemzetközi zsidóság new yorki központja megparancsolta a titkos-zsidó Harry Truman elnöknek, hogy ezt a halálos háborút (mármint a szakadást) ugyanilyen halálos háborúval viszonozza a " Nagy Tervek" ellen tevékenykedő Sztálin ellen. Így kezdődött az úgynevezett Hidegháború, amit naiv halandóknak úgy magyaráznak, hogy ’mivel a Nyugat felismerte a kommunizmus veszélyét, tehát ellene fordult’.
A Hidegháborúhoz a zsidó világhódítás tervének New Yorkban székelő szervezete létrehozta az Észak-Atlanti Szövetséget, a NATO-t, a Földközi-tengeri Szövetséget, a Bagdadi Szövetséget, a Dél-Kelet-Ázsiai Szövetséget, az Amerikai Államok Szervezetét pedig kommunista-ellenes szövetséggé változtatta át. Másszóval, rövid időn belül sikerült a Sztálin-ellenes zsidóságnak [cionistáknak] az emberiség történelmének legnagyobb és leghatalmasabb szövetségét létrehoznia.
A világ zsidósága történelmi tapasztalatból tudta, hogy Sztálin halála után véget lehet vetni az egységüket megosztó és bomlasztó Sztálin-szakadásoknak. A New York-i főhadiszállás nem akarta a teljhatalmú judeo-kommunista államokat megsemmisíteni, mert ez a zsidó népet félévszázaddal vetette volna vissza nagy céljainak elérésétől, a világ meghódításától.
A moszkvai és New York-i zsidó vezetők kibékülése után újból megindult a zsidóság által ellenőrzött amerikai és angol kormányok segélynyújtása a kommunizmus további életben tartásához.
Sztálin teljes bekerítésének céljából Truman tengeri és szárazföldi támaszpontokat állíttatott fel Európában, Afrikában és Ázsiában és megsemmisítő fegyvereit a Szovjetunióra irányíttatta, amennyiben Sztálin lépéseket tenne a világhatalom elnyerése érdekében.
Sztálin nagy barátjának, a kínai Mao Ce -Tungnak semmi közössége nem volt a zsidósággal és harcának kezdetén győzedelmesen küzdötte le a Tiao-Kiu-Kia-kot, a kínai titkos-zsidókat Sanghajban lévő főhadiszállásukkal. Sztálin hosszú évekig támogatta kínai-zsidó testvéreit, de a ravasz georgiai zsidó, aki a világzsidósággal való szakítását előre látta, úgy vélte, hogy Mao szövetségi hűségében inkább bízhat, mint a zsidókéban, akik kikerülhetetlen szakadás esetén a New York-i zsidó világkormány oldalára állhatnak.
A későbbi események őt igazolták. Az 1948 végén bekövetkezett szakadás és az 1949. évi Sztálin-ellenes nagy zsidó offenzíva folyamán minden arra irányuló kísérlet meghiúsult, hogy Mao-t egy másik Tito marsallá változtassák. Mao Sztálin haláláig hű maradt barátjához.
A sztálintalanítás – Nyikita Hruscsov vezetésével a Szovjetunióban és a csatlós államokban – volt az egyik oka a Peking-Moszkva közötti szakadásnak. Hruscsov, az új szovjet diktátor „détente” címen kibékült a világkormánnyal, és ennek bizonysága gyanánt new yorki látogatása alkalmával Bernard Baruch vendége volt. Így kezdődött a Sztálin-szakadás és a világzsidóság újra egyesült.
Aki nem ismeri a leplezett titkokat, képtelen megmagyarázni, miért korlátozta magát az USA a Sztálin és utódai (Hruscsovig) elleni viszályban csupán védekező műveletekre anélkül, hogy támadott volna. Számukra szinte az is érthetetlen, hogy az égbekiáltó kommunista bűnökért egyetlen kommunistát nem vontak felelős ségre.
Annak ellenére, hogy Sztálin több mint 100 millió ember elpusztításáért felelős, a minden idők legnagyobb gyilkosa mégis Hitler Adolf, akit még a Denver-i középiskolákban 1999 tavaszán történt tömegmészárlásért is felelőssé tettek!]
Ha a dolgok mélyére nézünk, láthatjuk, hogy Észak-Amerikában valójában egy kivételezett kisebbség tartja kézben a hatalmat, de semmiképpen sem az Egyesült Államok népének az érdekeit képviselve, hanem a világon szétszórt hitsorsosok érdekeit, az úgynevezett szociális forradalom illetve szocializmus álarca mögött. [Forrás: Jean Boyer, "Népeink ádáz ellenségei", La Paz Kiadó, Bolívia, 1988]

Itt nincs zsidózás! Nagyon érdekes tények, de kb. annyi a valóságalapja mint annak, hogy én egy született Gróf Wesselényi báró Icuka vagyok, szóval semmi. Politika, közélet, celebek (Erősen moderálva!) 1827467708

Hogy Lenin zsidó lett volna, meg Sztálin, meg Hitler? Ez még viccnek is rossz. Politika, közélet, celebek (Erősen moderálva!) 3786106530Politika, közélet, celebek (Erősen moderálva!) N3_zps50e04388
Felhasználó profiljának megtekintése

Vendég

avatar
Vendég
A "Tőke" írója Levy Mordechai (Karl Marx) egy talmudista rabbi fia volt.

Irv Weitzman New York-i rabbi 1942-ben így nyilatkozott:
"Some people call it Communism - I call it Judaism!"
(Néhányan kommunizmusnak hívják, én judaizmusnak hívom!)

Lev Davidovics Trockij (eredeti nevén: Bronstein)
(Janovka, Oroszország, 1879. november 7. -- Mexikóváros, Mexikó, 1940. augusztus 21.) zsidó nemzetiségű orosz-szovjet marxista politikus, forradalmár, az 1905-ös oroszországi forradalom, majd a Nagy Októberi Szocialista Forradalom egyik vezetője, a Vörös Hadsereg alapítója.

Vlagyimir Iljics Lenin (sz. Vlagyimir Iljics Uljanov)
(Oroszország, Szimbirszk, 1870. április 22. (április 10. a régi orosz naptár szerint) -- 1924. január 21.)
Egy kormányhű tisztviselő, Ilja Nyikolajevics Uljanov (1831--1886) és felesége, Marija Alekszandrovna Blank (1835--1916)
második gyermekeként született. Kevert etnikai és vallási öröksége volt. Mojse Ickovics Blank, Lenin dédapja 1763-ban született,
ugyanúgy mint felesége, Mirjam, akitol harminc éves korában már volt két fia, Ábel és Szrul (akit Izraelnek is neveztek), és három lánya. Sztarokonsztantyinov városában laktak, ahol rajtuk kívül még legalább nyolcszáz zsidó család élt.

Wayne McGuire, a Harvard Egyetem kutatója ezt írja:
"Lenin, akinek zsidó nagyszüleje volt, 'zsidó származású' volt az izraeli visszatérési törvény szerint. Emellett fajgyűlölő és soviniszta is volt, noha eszméit erről a veszélyes témáról erősen a háttérben tartotta, valószínűleg azért, mert ezek erőteljes ellentétben álltak a marxizmus feltett általánosságával. Lenin zsidó rasszista volt, aki előszeretettel adta zsidóknak a szellemileg legkihívóbb feladatokat. Beismerte, hogy a kommunista terroristák élcsapatának legalább 50 százaléka zsidókból állt."

Joszif Visszarionovics Sztálin
(eredeti nevén: Loszeb Viszaron Dzsugasvili)
(Gori, Grúzia, 1878. december 18.[1] -- Kunzevo, Moszkva mellett, 1953. március 5.)
Portugáliai szefarád-zsidó család sarja volt. Nevében a "Dzsugasvili" georgiai nyelven azt jelenti, hogy egy 'zsidó ember fia'.
Sztálin első két felesége: Ekaterina Svanidze és Nadezsda Allilujeva (ez utóbbit maga Sztálin gyilkolta meg egy Gleiser nevű zsidóval
fenntartott viszonya miatt) kaukázusi zsidó nők voltak.
Kevesen tudják, hogy nemcsak a Szovjetunió diktátora volt, de egyben a szovjet zsidóság legfelsőbb rabbi vezetője is, mint ahogy Lenin is viselte ugyanezt a tisztséget.

Csak Oroszországban 40 millió keresztényt ölt meg a kommunizmusnak elnevezett zsidó "ügy". A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében a GULÁG-munkatáborokban kb. 100 millió ember pusztult el.

Adolf Hitlert valójában Adolf Frankenbergernek kellene hívni a nagyapja Leopold Frankenberger után.
Hitler nagyanyja Maria Anna Schicklgruber, hajadon szolgálólány volt a Rotchild familiából származó askenázi zsidó Frankenberger családnál, amikor Leopold Frankenbergertől terhes lett és megszülte Hitler apját (Alois Schicklgruber), akit Schicklgruberként anyakönyveztek az anyja után. A Schicklgruber lányt később feleségül vette Johan Georg Hidler és Aloist a nevére vette, de az anyakönyvezést hibásan írták be és Alois Hitlerként került bejegyzésre. A rokonságon végzett genetikai vizsgálatok szerint a Hitler família genetikailag nagyobbrészt a zsidósághoz tartozott.

Mielőtt Mayer Amschel Rothschild I. 1812-ben meghalt, hatalmas vagyonából pénzalapot létesített a zsidó nép felemelkedésének érdekében és a Jewish World Empire (Zsidó Világbirodalom) megteremtésére.

The Harold, Wallace Rosenthal, 1976: "Most Jews do not like to admit it, but our god is Lucifer." "A legtöbb zsidó nem szívesen ismeri be, de a mi istenünk Lucifer."

Benjamin Harrison Freedman (NY,1890-1984):
Zsidó családban nőtt fel és zsidó vallás szerinti nevelésben részesült. Üzleti karrierje során ő lett a Woodbury Soap Company cég fő tulajdonosa. Tanúja volt és bizonyos fokig közvetlen résztvevője azoknak a politikai és pénzügyi manipulációknak, amelyek elősegítették a kommunizmus hatalomra kerülését és Izrael, mint cionista állam létrehozását, valamint az amerikai politikai élet és tömegtájékoztatás zsidó hegemónia alá kerülését. Mint a zsidó érdekek képviselője bejárása volt az Egyesült Államok hét elnökéhez.

Admin

Admin
Admin
Admin
Teret engedünk a politikai megnyilvánulásoknak, lehet közéleti témákat megszellőztetni, de azért az obszcén, közízlést sértő, közösségromboló kifejezéseket kérjük kerüljétek. Jó szabadesést mindenkinek! 8)

Felhasználó profiljának megtekintése http://data-dir.hungarianforum.com

Ajánlott tartalom


Vissza az elejére  Üzenet [1 / 1 oldal]

Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.